Zużycie energii w gospodarstwach domowych i rolnych

ankieta na potrzeby realizacji

Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Sława

Badanie realizowane przez Urząd Miejski w Sławie.


Jakie są źródła ciepła w budynku?


Jaka jest wielkość zużycia energii i jej nośników w ostatnim roku, a w przypadku energii elektryczne w ostatnim okresie rozliczeniowym (należy wypełnić dla pozycji, które występują)


Jakie są Pani/Pana plany w zakresie ocieplenia domu?


Jakie są Pani/Pana plany w zakresie założenia instalacji wykorzystującej energię z odnawialnych źródeł?

Jeśli Pani/Pan są zainteresowani wsparciem finansowym do założenia instalacji wykorzystującej energię z odnawialnych źródeł, należ podać numer tel.


Urząd Miejski w Sławie zorganizuje spotkanie zainteresowanych mieszkańców z przedstawicielami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, którzy przedstawią możliwości indywidualnego uzyskania dofinansowania oraz udzielą wsparcia w jego pozyskaniu.

  Odśwież Captcha