Zużycie energii w przedsiębiorstwach i instytucjach

Ankieta na potrzeby realizacji

Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Sława

Szanowni Państwo,

W związku z przystąpieniem Gminy Sława do realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Sława konieczna jest inwentaryzacja źródeł ciepła, emisji gazów cieplarnianych i zużycia energii w budynkach znajdujących się w obrębie Gminy Sława. Pozyskane dane zostaną wykorzystane tylko i wyłącznie na potrzeby realizacji Planu Gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Sława.


Jakie są źródła ciepła w budynkach?


Proszę podać dane na temat zużycia energii i jej nośników w 2015 roku (lub ostatnim dostępnym)


Czy w najbliższych 5 latach planowane są przedsięwzięcia rozwojowe, które spowodują
wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną i paliwa?


Czy w najbliższych 5 latach planowane są przedsięwzięcia rozwojowe, które spowodują ograniczenie zapotrzebowania na energię elektryczną i paliwa ?


Serdecznie dziękujemy za wypełnienie ankiety

  Odśwież Captcha